Intellian F-serija je linija proizvoda koja omogućuje korisniku ulazak u svijet širokopojasne veze za komercijalne brodove i pruža sve potrebne funkcionalnosti širokopojasnog interneta. Mala početna ulaganja za hardver i povoljnu cijenu megabajta po cjeniku Inmarsat broadband usluge čine F-seriju poželjnim za sve tipove korisnika zbog pokrivenosti usluge interneta i telefona po cijelom svijetu.

Specifikacije FB150 FB250 FB500
Napajanje 10-32V 10-32V 10-32V
Propusnost podataka 150 Kbps 250 Kbps 432 Kbps
Voice da da da
Fax ne da da
Kupola i3, i4 i3, i4 i6
FB150
 • Inmarsat globalna pokrivenost
 • Podržava do jednog korisnika
 • Kompaktan i pouzdan hardver za sve vremenske uvjete na moru
 • IP konekcija za Email i Internet
 • IP telefoniranje
 • Kompatibilnost s različitim Intellianovim kupolama
 • Brzina prijenosa podataka 150 Kbps
 • Simultano korištenje Interneta i telefona

Cijena: 41.610,00 kn + PDV

Intellian FB 150
FB250
 • Inmarsat globalna pokrivenost
 • Kompaktan i pouzdan hardver za sve vremenske uvjete na moru
 • IP konekcija za Email i Internet
 • IP telefoniranje
 • Kompatibilnost s različitim Intellianovim kupolama
 • Brzina prijenosa podataka 250 Kbps
 • Simultano korištenje Interneta i telefona

Cijena: 62.700,00 kn + PDV

Intellian F250
FB500
 • Inmarsat globalna pokrivenost
 • Kompaktan i pouzdan hardver za sve vremenske uvjete na moru
 • IP konekcija za Email i Internet
 • IP telefoniranje
 • Kompatibilnost s različitim Intellianovim kupolama
 • Brzina prijenosa podataka 432 Kbps
 • Simultano korištenje Interneta i telefona

Cijena: 96.900,00 kn + PDV

Intellian F500