A-100
em-trak A-100 je AIS (Automatic Identification System) transponder klase A sa tipskim odobrenjem (MED certifikat) i zadovoljava najnovije propise o sigurnosti plovidbe. Uređaj se sastoji od samo jedne jedinice tako da je sama instalacija veoma jednostavna, pa je može izvršiti i sam korisnik.
U kompletu sa uređajem dolazi GPS antena, a VHF antena se naručuje odvojeno prema tipu broda.

 

Cijena: 14.700,00 kn + PDV

em-trak Class A