Aptus je PC softver kompatibilan sa svim Intellian VSAT antenama i može se spojiti na onboard mrežu ili direktno na ACU (Antenna Control Unit).

Ovaj softver omogućava jednostavan grafički prikaz koji dopušta logiranje, snimanje i fino podešavanje antene za optimalne performanse.

Pri instalaciji VSAT antene, APTUS također pomaže za inicijalno podešavanje.

Preuzmi software

Aptus Software